Laten we het hebben over cv ketel rookgasafvoer

Laten we het hebben over cv ketel rookgasafvoer  

De CV-ketel zorgt voor warm water en verwarming in bijvoorbeeld huizen, flats en kantoorgebouwen. Een logisch gevolg is dat er giftige rookgassen vrijkomen tijdens het verbrandingsproces. Heel normaal natuurlijk, maar deze giftige rookgassen bevatten onder andere koolmonoxide en kooldioxide. Dus wanneer deze giftige stoffen niet op de juiste manier worden afgevoerd, kan er schade ontstaan voor de gezondheid. In de meest ernstige gevallen kan het zelfs leiden tot de dood. Maar vrees niet, deze rampscenario's worden voorkomen door het plaatsen van een goede cv ketel rookgasafvoer. En iedere goede CV-ketel installateur is daar bekend mee.   

HR of VR is van belang bij de cv ketel rookgasafvoer   

Ondanks dat de Verbeterd Rendementsketel (VR)in veel gevallen steeds meer terrein verliest aan de Hoog Rendementsketel (HR), is het bij de cv ketel rookgasafvoer van belang de twee niet door elkaar te halen. Beiden hebben hetzelfde doel, maar verschillen van elkaar qua werking. Een VR-ketel of de zogenaamde Staande Ketel wordt in bijna alle gevallen aangesloten op een gemetselde schoorsteen.  Een HR-ketel wordt altijd aangesloten op een dikwandige RVS-, speciale kunststof- of aluminiumpijp die voor de afvoer van CV-rookgassen geschikt zijn. In sommige gevallen wordt er gebruik gemaakt van flexibele pijpen.  Doordat de rookgassen in een HR-ketel tussen de 50 en 70 graden kunnen bereiken, betekent het dat men al snel met condens te maken heeft. Deze condens heeft een hoge zuurgraad (PH-waarde) die de materialen waarmee de cv ketel rookgassen worden afgevoerd, snel kunnen aantasten. Het is dan ook zaak dat de cv ketel rookgasafvoer na iedere 15 tot 20 jaar vervangen wordt.  Helaas komt het nog weleens voor dat men tóch de afvoeren door elkaar haalt. Dit is niet de bedoeling. Een goede CV-installateur zal u hiervoor behouden. Het is namelijk ronduit gevaarlijk om de twee systemen door elkaar te halen. Daarnaast kunnen er vervelende storingen ontstaan; ketels die in een storing vallen of buren die te maken krijgen met onzichtbare gassen in hun woning. Kijk dus in alle gevallen verder dan de ketel!   

Veiligheid boven alles, als het gaat om cv ketel rookgasafvoer   Iedere VR- of HR-ketel is gebaat bij een goede installatie van de CV-ketel rookgasafvoer. Het is een onmisbaar gegeven en een belangrijke factor die niet losstaat van veiligheid en gezondheid.  Een goede installateur zoals Cox Geelen houdt bij het plaatsen rekening met de bestaande kanalen zodat de bouwkundige kosten en eventuele overlast tot een minimum worden beperkt. Wordt er een nieuwe HR-ketel geplaatst, dan is het zaak dat het rookgasafvoersysteem ook vervangen wordt. Het renoveren van een CV-ketel rookgasafvoer is ook iets wat tot de mogelijkheden behoort. Laat de cv ketel rookgasafvoer altijd plaatsen door een gecertificeerde installateur.


Delen